đèn pha, bảng hiệu, đèn chiếu sáng, đèn đường, đèn chiếu sáng công viên

   
Đèn Pha Bảng Hiệu Đèn Pha Bảng Hiệu
CTY TNHH TM – DV ĐIỆN CÔNG NGHIỆP QUANG PHÁT
ĐỊA CHỈ: 121/18 Hưng Phú P8 Q8 TPHCM
ĐT : 08 62608649
Fax: 08 38596120
Mail 1: quangphat_lighting@yahoo.com
Mail 2: denphaled@yahoo.com.vn
Web 1: quangphatlighting.vn
Web 2: denphaled.vn

Kích đèn cao áp Kích đèn cao áp
CTY TNHH TM – DV ĐIỆN CÔNG NGHIỆP QUANG PHÁT
ĐỊA CHỈ: 121/18 Hưng Phú P8 Q8 TPHCM
ĐT : 08 62608649
Fax: 08 38596120
Mail 1: quangphat_lighting@yahoo.com
Mail 2: denphaled@yahoo.com.vn
Web 1: quangphatlighting.vn
Web 2: denphaled.vn

Đèn pha tròn 1000W Đèn pha tròn 1000W

 Dùng pha tiêu điểm

CTY TNHH TM – DV ĐIỆN CÔNG NGHIỆP QUANG PHÁT
ĐỊA CHỈ: 121/18 Hưng Phú P8 Q8 TPHCM
ĐT : 08 62608649
Fax: 08 38596120
Mail 1: quangphat_lighting@yahoo.com
Mail 2: denphaled@yahoo.com.vn
Web 1: quangphatlighting.vn
Web 2: denphaled.vn

Đèn tennis 1000W Đèn tennis 1000W
CTY TNHH TM – DV ĐIỆN CÔNG NGHIỆP QUANG PHÁT
ĐỊA CHỈ: 121/18 Hưng Phú P8 Q8 TPHCM
ĐT : 08 62608649
Fax: 08 38596120
Mail 1: quangphat_lighting@yahoo.com
Mail 2: denphaled@yahoo.com.vn
Web 1: quangphatlighting.vn
Web 2: denphaled.vn

Đèn nhà xưởng Đèn nhà xưởng

 Sử dụng bóng compact

CTY TNHH TM – DV ĐIỆN CÔNG NGHIỆP QUANG PHÁT
ĐỊA CHỈ: 121/18 Hưng Phú P8 Q8 TPHCM
ĐT : 08 62608649
Fax: 08 38596120
Mail 1: quangphat_lighting@yahoo.com
Mail 2: denphaled@yahoo.com.vn
Web 1: quangphatlighting.vn
Web 2: denphaled.vn

Sản phẩm